MATERIAALNORMEN K.B.F.S. VOOR DE SCHERMUITRUSTING VOOR NATIONALE COMPETITIES

Volgens de nationale wedstrijdcommissie zijn de volgende materiaalnormen van toepassing voor de wedstrijden van het nationale niveau (Belgische Kampioenschappen – Wedstrijden Nationaal Circuit).

Dit zijn de nationale materiaalnormen aan de nieuwe leeftijdscategorieën die vanaf het seizoen 2021/2022 zullen worden ingevoerd.

Deze normen treden in werking vanaf 01/09/2021.

bron K.B.F.S.

Kenmerken van de wapens: 

bron K.B.F.S.

 

Belangrijk!

De vermelde lengte van de lemmers is de maximale lengte, er mag dus altijd met kortere lemmers geschermd worden!

De FIE-norm wordt sterk aanbevolen vanaf de leeftijdscategorie U15.

BIJKOMENDE OPMERKINGEN