EEN WOORDJE MEER OVER FIE

FIE staat voor Federation International d'Escrime. FIE wordt door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkend als het bestuursorgaan op wereldvlak van schermen. Ze heeft 157 aangesloten federaties over de hele wereld. In 2013 vierde de FIE haar 100-jarig bestaan.  Momenteel is het hoofdkantoor gelegen in het  Maison du Sport International  in  Lausanne , Zwitserland.

FIE  stelt de regels vast  waarnaar nationale en internationale wedstrijden moeten worden georganiseerd en ziet toe op de uitvoering ervan.

De schermuitrusting en wapens moeten voldoen aan de eisen van de FIE .

In schermkleding zit een merkje met een getal dat aangeeft hoe sterk de kleding is.

De veiligheidsnormen van de kledij worden weergegeven in Newton (N): een eenheid die, door de verrekening van massa en versnelling, uitdrukking geeft aan de kracht van een impact van een treffer.

De richtlijnen zijn dat alle kledij 350N bedraagt voor de categorieën van U10 tot U14. Vanaf U17 moet dat een 1600N masker en een 800N ondervest zijn, de rest minimum 350N.

Ervaren schermers vertellen dat het verschil tussen 350N en 800N wel degelijk voelbaar is.