EEN WOORDJE MEER OVER FIE

FIE staat voor Federation International d'Escrime. FIE wordt door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkend als het bestuursorgaan op wereldvlak van schermen. Ze heeft 157 aangesloten federaties over de hele wereld. In 2013 vierde de FIE haar 100-jarig bestaan. Momenteel is het hoofdkantoor gelegen in het Maison du Sport International in Lausanne, Zwitserland.

FIE stelt de regels vast waarnaar nationale en internationale wedstrijden moeten worden georganiseerd en ziet toe op de uitvoering ervan.

In 1913 werd de Internationale Schermfederatie geboren, na vanaf 1906 de nationale federaties te zijn gaan vormen. Deze Internationale Federatie zal degene zijn die de organisator is van de grote wedstrijden en de persoon die verantwoordelijk is voor de internationale regelgeving voor deze evenementen. De FIE stelt de regels vast volgens welke nationale en internationale wedstrijden moeten worden georganiseerd en houdt toezicht op de uitvoering ervan
Sindsdien zijn er veel veranderingen geïntroduceerd, waaronder de uitbarsting van technologie die het elektronische register van touchdowns mogelijk maakt met behulp van een signaleringsapparaat en de verbetering van de veiligheid van materialen, zowel beschermingsmiddelen als wapens, die schermen vandaag een sport maken waarin ongelukken bijna niet bestaan.

De schermuitrusting en wapens moeten voldoen aan de eisen van de FIE.

In schermkleding zit een merkje met een getal dat aangeeft hoe sterk de kleding is.

De veiligheidsnormen van de kledij worden weergegeven in Newton (N): een eenheid die, door de verrekening van massa en versnelling, uitdrukking geeft aan de kracht van een impact van een treffer.

De richtlijnen zijn dat alle kledij 350N bedraagt voor de categorieën van U10 tot U14. Vanaf U17 moet dat een 1600N masker en een 800N ondervest zijn, de rest minimum 350N.

Ervaren schermers vertellen dat het verschil tussen 350N en 800N wel degelijk voelbaar is.